ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η έκθεσή μας λειτουργεί κανονικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης με γνώμονα την προφύλαξη του προσωπικού και των πελατών της και προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ημερών.