Η Ντουλάκης ΙΚΕ χάρη στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες τράπεζες προσφέρει ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ντουλάκης ΙΚΕ

Επισκεφτείτε μας σήμερα και ζητήστε την αναλυτική παρουσίαση των χρηματοδοτικών προϊόντων από τους συμβούλους μας. Εκείνοι θα σας βοηθήσουν ώστε:
να επιλέξετε το μοντέλο που ικανοποιεί τις ανάγκες σας

  •  να διαμορφώσετε τους όρους του δανείου όπως εσείς θέλετε, επιλέγοντας την προκαταβολή που θέλετε να πληρώσετε και την περίοδο αποπληρωμής που σας εξυπηρετεί
  • να υπολογίσετε την μηνιαία δόσης σας, με βάση το επιτόκιο, το κεφάλαιο και την επιθυμητή διάρκεια χρηματοδότησης και στη συνέχεια υποβάλουμε την πρόταση χρηματοδότησης προς έγκριση, η οποία χορηγείται εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την τράπεζα
  • να προγραμματίσετε ραντεβού για να παραλάβετε το νέο σας αυτοκίνητο

Θα ήταν χαρά μας να βρούμε μαζί τον πιο κατάλληλο για εσάς τρόπο να αποκτήσετε το νέο σας αυτοκίνητο!