Η εταιρεία Ντουλάκης λειτουργεί πάντα σε υψηλά πρότυπα και πετυχαίνει υψηλές επιδόσεις. Για να συμβεί αυτό παρέχει πρώτα στους εργαζομένους της και στη συνέχεια στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχών και υπηρεσιών, με βασική μας προτεραιότητα την διασφάλιση της υγείας.

Έχουμε δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον, χωρίς κινδύνους, ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Παρέχουμε στους εργαζομένους μας ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών, συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και φυσικά την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη επιχείρηση.