Η εταιρεία Ντουλάκης, από το 1976 έως και σήμερα, λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και ακέραιο και αναλαμβάνει τις ευθύνες τις σε τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στους τομείς που απευθύνεται και επηρεάζει, μέσα από τη λειτουργία της. Έτσι λοιπόν λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενούς μας, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους φορείς και αρχές που απευθυνόμαστε.